Pravidlá používania

Všeobecné pravidlá používania portálu zlavoman.sk

  1. Prevádzkovateľom portálu zlavoman.sk je spoločnosť ZLAVOMAX s.r.o. so sídlom Pribinove sady 30/9, 01851 Nová Dubnica, IČO: 468 812 04.
  2. zlavoman.sk je medzinárodný zľavový vyhľadávač, ktorý na svojich stránkach zgrupuje aktuálne a komplexné ponuky rôznych zľavových portálov. Tieto uvádza na základe xml feedov, ktoré poskytujú samotné zľavové portály, buď priamo na stránkach zlavoman.sk alebo prostredníctvom emailu svojim registrovaným používateľom.
  3. Prevádzkovateľ (ZLAVOMAX s.r.o.) v žiadnom prípade nezodpovedá za nezrovnalosti, ktoré vznikli medzi používateľom portálu zlavoman.sk a samotným zľavovým portálom v prípade objednania ponúkanej akcie, za podmienok, ktoré stanovuje zľavový portál. Používateľ si je vedomý toho, že spoločnosť ZLAVOMAX s.r.o.. nie je majiteľom ponuky, na ponuku zľavového portálu prostredníctvom svojho portálu alebo emailu používateľa iba upozorňuje.
  4. Registráciou emailu na portáli zlavoman.sk používateľ súhlasí so zasielaním informačných emailov zo strany spoločnosti ZLAVOMAX s.r.o. v súvislosti s predmetom činnosti portálu ZLAVOMAX s.r.o.. Predovšetkým ide o upozornenia na zľavnené ponuky tretích strán, zľavových portálov, novinky a špeciálne ponuky pripravované v spolupráci s partnermi spoločnosti ZLAVOMAX s.r.o. Registrovaný používateľ má možnosť kedykoľvek sa z odberu týchto emailov odhlásiť.
  5. Návštevník portálu zlavoman.sk poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb používateľovi. Používateľ potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje používateľ dobrovoľne. Používateľ je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Požívateľ potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  6. Spoločnosť ZLAVOMAX s.r.o. sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje používateľa tretím stranám iba vtedy, ak o ne nepožiada na základe oprávnenej žiadosti orgán verejnej správy.
  7. Ochrana osobnych udajov sa riadi Zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .Spoločnosť zlavomax sro, prevádzkovateľ internetového portalu www.zlavoman.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti zlavomax sro. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť tieto údaje tretej osobe bez súhlasu kupujúceho. Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@zlavomax.sk .Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté zlavomax sro pre marketingové účely poskytuje dobrovoľne. Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že klikne na tlacidlo odhlasit priamo v reklamnej ponuke ( newsletteri) alebo o to poziada emailom na info@zlavomax.sk
  8. Tieto všeobecné pravidlá používania nadobúdajú platnosť dňa 7.6.2016